Slättvandring Klockrike år 2008

Den 18 maj hade Klockrike Hembygdsförening i samverkan med ett antal föreningar och företag i Klockrike inbjudit till en vandring med tema: Jordbruk och historisk tillbakablick.
Vandringen startade från Brickstad Spetsgård där samling skedde. K-G Karlsson började med att berätta om laga skifte
av Brickstad by som startade år 1837.
Namnet "Spetsgård" betyder: Avrättningsplats kantad av beväpnade män.

Kalle Bäck skriver,"Laga skiftet" innebar hårdare krav på de berörda, utflyttningstvånget från tidigare skiftesförordningar
bibehölls. Det skapades ägodelningsrätter som skulle granska och besluta om lantmätarnas förslag. Missnöjda kunde
vända sig hit med klagomål och kanske därmed ge lantmätarna bakläxa. I utflyttningstvånget var det tydligt angivet vilka
som skulle utflytta. Det var de som hade sämst byggnader och minst gjorda investeringar i trädgårdar och planteringar.
De utflyttade var berättigade till ersättning för de kostnader som flyttningen innebar. Ersättning utgick dels i form av statsbidrag
och dels från byalagets medlemmar, räknat efter deras hemmantal. T.ex. grävning av källa ersattes, men förbättringar
på byggnaderna fick den utflyttade stå för.
Det var lantmätarna som skulle göra dessa beräkningar för varje berörd fastighet i byn och förhandla så att alla kom överens
annars blev det ägodelningsrätten som fick träda in och tvisten kunde gå ända upp till Högsta domstolen
En utflyttning kunde taga flera år och det var många frågor som skulle lösas.


Därefter började vandringen mot Lilla Berga där Arkeolog Tom Karlsson tog emot oss berättade om bl.a. hur Klockrike
kan ha sett ut för 6-10000 år sedan. Stora delar var då sjö och vid t.ex. Lilla Berga kan man se en strandremsa. Tom berättade att man gjort många fynd av föremål som vittnar att det funnits bebyggelse sen lång tid. Han visade fynd som han själv gjort i sin trädgård, en liten yxa och en rund sten som använts vid malning.
Vädret var ju inte så bra, nordlig vind, lite regn och inte många plusgrader så det var inte lämpligt för så stora pauser. Men humöret var det inget fel på utan vandringen gick vidare till Stora Berga Storgård (Rusthåll) där vi skulle möta vår landshövding och äta vår matsäck.
Kjell Svensson hade varit förutseende och iordningställt sin maskin/verkstadshall med värme så att vi skulle må bra.
Kjell hälsade oss välkomna och berättade lite om Stora Berga. Han överlämnade sedan ordet till Björn Eriksson som
berättade bl.a. att detta var den tredje vandringen i Klockrike han deltog i.
Hans uppdrag var att kora årets Klockrikebo, Annika Nord. Motiveringen var: Hennes positiva inställning för att hon tror på möjligheterna att verka i Klockrike som egenföretagare.
Arrangörerna hade också ordnat musikunderhållning så att vi verkligen skulle få upp värmen igen.
Som avslutning här i Stora Berga berättade Martin Berry om jordbrukslandskapet och dess utveckling sen lång tid tillbaka.
Nu var det dags att gå den sista delen av vandringen via Tororp till Klockrikegården, där Klockrikeungdomar serverade
kaffe med smörgåsar och kaka . Detta smakade verkligen bra efter vandringen.
Åter har Kjell Alsetun och Karin Wiesner m.fl. arrangerat en lyckad vandring. Tack!

Klickbara bilder (foto Karl Wilhelmsson)

Copyright © Karl Wilhelmsson
  Brickstad: Anmälan och vandrarna får information av Barbro Almberg, Karin Wiesner och Kjell Alsetun
  Brickstad: Kartan studeras
  Vy från Svartån nedanför Brickstad Spetsgård
  Håkan Lessel med ryggen mot kameran
  K-G Karlsson informerar om arbetet med laga skifte av Brickstad By
  Tappra vandrare
  Tappra vandrare på väg
  Kristina Berry informerar om deras gård
  Arkeolog Tom Karlsson informerar oss bl.a. om slättlandskapet
  Vy över slätten, Flistad kyrka syns i bakgrunden
  Underhållning i maskin-verkstadshallen vid Stora Berga
  Björn Eriksson i samspråk under kaffepausen
  Kjell Svensson hälsar oss välkomna och informerar om Stora Berga Storgård
  Landshövding Björn Eriksson
  Landshövding Björn Eriksson korar Årets Klockrikebo Annika Nord
  Martin Berry informerar oss om vår historia
Åter till Händelser