KLOCKRIKEGÅRDEN HISTORIA


Redan 1938 började tankarna om att försöka skaffa någon form av samlingslokal i Klockrike.
Det fanns ett antal målmedvetna personer som tillsammans påbörjade detta projekt.
Ett antal förslag fanns. Den 19 juli 1938 registrerades Byggnadsföreningen Klockrike Folkets Hus u.p.a.
Namnet ändrades 1945 till Byggnadsföreningen Klockrikegården u.p.a.

I delskrift Nr 2 har "Hembygdens Vänner i Klockrike" dokumenterat historien om den mödosamma
vägen från tanken om en gemensam samlingslokal till verkligheten som vi idag ser den.
Man fick den gamla skolan på villkor att man kunde ordna flyttning från kyrkan till den nya platsen
som skaffats, en sträcka på c:a 1 km.

Den 25 mars 1956 hölls det första årsmötet i Klockrikegården.

Styrelsen och många ideella krafter har under åren utfört ett mycket beundransvärt
arbete med bl.a.underhåll och skötsel.
Det är glädjande att behovet av flera studierum nu ökar och en upprustning av lokalerna i källarplanet är önskvärt.

Bilden visar starten av flyttningen från gamla platsen

"Vinkelhuset" på väg utför

Tillbaka till startsidan