OM JÄRNVÄGEN I KLOCKRIKE

Klockrike Station

Den förste Stationsmästaren, August Wallentin Larsson, kom med familj från Rogslösa i oktober 1897. Han flyttade år 1916 till Fivelstad och efterträddes av Karl August Magnusson (född i Klockrike) med familj, som kom från Vreta Kloster.
I stationshuset flyttade även in banvakt Anders Andersson med familj, som kom från Västra Stenby
i nov. 1897. Stationskarl Johan Edvard Håkansson med familj, kom från Vreta Kloster 1899
och flyttade år 1901 till Flistad. Efterträddes av stationskarl Karl August Methodius Eriksson,
som kom från Vreta Kloster 1901. Det tycks ha varit byten av stationskarlar ganska ofta.

Bilden på station från början av 1900-talet.(Klicka på bilden)

Delbano Banmästarbostad

År 1905 flyttade Johan Axel Robert Lindskog (Johansson) in som Banmästare.

Det bodde också stationskarlar i Delbano.

Banvaktstugan

Stugan byggdes troligen i slutet av 1800-talet av ägare till Tororps Västergård.
År 1900 flyttade från "Station" banvakt Anders Andersson med familj in.
Efterträddes 1904 av Anders Johan Harrström Petersson med familj, som kom från Vreta Kloster.
Ersattes 1908 av Karl Fritiof Alm med familj, som kom från Varv, flyttade sedan till Motala 1915.
Därefter kom Karl Edvin Verf från Älvestad.

Vilka är personerna på bilden?


Tillbaka till startsidan