KARL HERMAN NORDSTRÖM


Föddes i Klockrike, Täcktö Norrgård 11 juli 1885. Föräldrarna var Johan Alfred Nordström och Anna Sofia Bränning. Familjen kom från Flistad 1876 och flyttade år 1887 till Linköping .
Hans föräldrar dog år 1900 resp. 1894 och 15 år gammal blev han betjänt hos kapten Edström i Linköping. 1901 flyttade han till Skedevi i Tjärstad och var även där betjänt.
Karl Herman flyttade år 1905 till Stockholm efter att ha blivit antagen vid ”Svea Livgarde till häst”.
Han tog Musikdirektörsexamen år 1916, kom i krigstjänst 1917 och blev då anförare av Livgardet till häst.
Han dog 1949 och i ”Svenska Dagbladet” skrevs då bl.a.:
Med sin populära Musikkår har han koncerterat runt i landet.
Under flera år var han engagerad vid Tivoli i Köpenhamn.
Hans orkester utsågs att representera ”Svensk Militärmusik vid De Laware-jubileet 1938.
Han hade fått ett 15-tal ordnar och utmärkelser, däribland var han Riddare av Vasaorden och Svärdsorden. Mest känd för folket blev han genom att han red i spetsen av vaktparaden.
Han lär ha fått ett namn som ”Vackra Herman”.

Mera att läsa:

  • Karl Herman


    Tillbaka till startsidan