JÄRNVÄGEN I KLOCKRIKE


Hembygdens Vänner i Klockrike har sin första skrift (2007) ett avsnitt om ”Den smalspåriga järnvägen”. Det är lite historik om järnvägen och lokala händelser och berättelser i Klockrike.
Den smalspåriga järnvägen

Den som mera i detalj vill veta om ”Järnvägshistoria” rekommenderas läsa
 • historiskt
  En mycket bra skrivning och ”ett stort arbete” om Svenska Järnvägar.

 • Man förstår idag verkligen vilken betydelse Järnvägen hade för invånare i de olika samhällena som järnvägen passerade.
  Enkelt för alla åka till olika orter. Bra möjligheter att transportera gods mm.

  Snön var inte något större hinder då, mycket små förseningar ”Brådskan var lagom” Bra för ”miljön” också!

  Idag måste de flesta boende ha flera bilar för att kunna komma till sina arbeten, handla mm. Skjutsa barnen till olika aktiviteter mm.
  Bra för miljön?

  Förr fanns många småföretagare och affärer på de olika orterna.

  I Klockrike har idag ett antal småföretag bildat ett forum för samverkan.

  Även folkmängden har minskat och nybebyggelsen är låg i de flesta berörda orter.  Tillbaka till startsidan