Bildarkiv

Klockrike-Brunneby

Löparehemsområdet

Klickbara bilder

Copyright © Karl Wilhelmsson

Hagaborg år 1920 (Troligen)
Till vänster på verandan sitter Karl Georg Gustafsson och vid bordet hans mamma,Klara Matilda Nilsdotter,fyller 60 år?. Bredvid henne (troligen) dottern Astrid Olivia och till höger dottern Anna Elisabet. Georgs far, Karl August Gustafsson, dog år 1907.
Fotograf okänd.
Hagaborg-Smedstorp
Bilden visar Erstorpsvägen i Löparehem, huset i mitten bland träden är Hagaborg och till höger synes resterna av gården Smedstorp och "Vindpumpen" för pumpning av vatten till djuren..
Hagaborg hette tidigare Wikstorp
Foto år 1954 av Karl Wilhelmsson.
Karlslund-Lövingstorp
Löparehemsvägen mot Klockrike, till vänster ligger fastigheten Karlslund, här bodde Oskar Stark med familj och till höger ligger Lövingstorp, denna fastighet låg på Karlsfrids ägor och är idag riven. Sista boende här var Fridolf Olsson.
Foto år 1954 av Karl Wilhelmsson.
Lövingstorp
Huset låg på s.k. "ofri grund" på Karlsfrids ägor. Den sista boenden var Fridolf Olsson, gårdfarihandlare. Fridolf fick bostad av kommunen
omkring år 1970. Huset revs därefter. Fridolf Olsson dog år 1977.
Foto år 1953 av Karl Wilhelmsson.
Petersborg
Emil Gustavsson på baksidan av huset. Bilden är nog från början av 1950-talet.
Foto skannat år 2005 av Karl Wilhelmsson.Fotograf okänd.
Petersborg
Kaffedags hos Emil och Edit Gustavsson. Följande personer från vänster: Iris (Emil o Edits dotter), Gerda Sverker, Min mor och Far (Ingrid o Henning) Emil Gustavsson Karl Sverker, Fridolf Olsson (skymd), Edit Gustavsson och flickorna Sverker.
Foto år 1953 av Karl Wilhelmsson.
Petersborg
Bild av fastigheten innan Emil Gustavsson började bygga om. I förgrunden är en del av Nysäters ekonomibyggnad. Mellan fastigheterna Nysäter och Petersborg låg fastigheten Brotorp. Till vänster synes ekonomibyggnaden till Sandstorp.
Foto år 1954 av Karl Wilhelmsson.
Petersborg
Bilden är antagligen från senare delen av 1950-talet. Nya vattenkällan är ej grävd! Observera Emil med gräsklippare till vänster.
Fotot skannat och färgkorrigerat år 2005 av Karl Wilhelmsson. Fotograf okänd.
Övantorp-Sandåkra
I mitten är fastigheten Övantorp där bl.a. Herman Johansson bodde och till höger ligger
Sandåkra som Wirgard lät bygga. Det är Wirgard som kör hästarna och Oskar Stark som håller
i årdret. De förbereder potatissättning. Åkern tillhör Karlslund där Oskar Stark bodde.
Foto år 1954 av Karl Wilhelmsson.
Löparehems anhalt
Observera att elektrifieringen fortfarande finns kvar.Senare tog SJ över "rustade då ned" järnvägen för att kunna motivera en nedläggning!
Foto år 1953 av Karl Wilhelmsson
Johannesberg
Här har Helmer Rolf och även hans föräldrar bott. Fastigheten har tidigare kallats Andersberg. Fotot är från branden i augusti år 1988.
Foto år 1988 av Karl Wilhelmsson.
Nysäter
Mina föräldrar köpte fastigheten år 1950. Min far önskade att vi skulle behålla Nysäter
efter hans död. Fastigheten är från mitten av 1800-talet, tillbyggd senare.
Foto år 1951 av Karl Wilhelmsson.
Rödkrog (Grindstugan)
Fastigheten är "K-märkt" och och numera privatägd. Byggdes i mitten av 1850-talet.

Första noterade boende är Karl Fornander med familj.
Foto år 2003 av Karl Wilhelmsson.


Tillbaka till bildarkiv