HEMBYGDENS VÄNNER I KLOCKRIKE


Det fanns ett antal personer i bygden som var intresserade av ”gamla tider" och att detta
borde dokumenteras för framtiden. Många uppslag fanns och flera försök gjordes
att dokumentera men någon helhet blev det inte.
Alla var vi överens om att kunskapen fanns hos personerna i socknen och de som tidigare
varit boende under åren. Det gällde att få tag i informationen. Vi visste ju också att Klockrike
förändrats mycket under åren. Det hade ju t.ex. funnits järnväg, mejeri, tegelbruk
och många andra företag. Det var bara att starta och vi kallades oss först för ”Hembygdsgruppen”.

Men vi märkte snart att det fanns många olika åsikter om hur vi skulle arbeta och därför var
vi några ”likasinnade” som beslutade oss för att taga totalansvar för dokumentationen och finansieringen
och vi tog oss då ovannämnda namn. Vi var eniga om att arbeta ideellt och helt fristående, vi ville
också kunna bestämma hur eventuella överskott skulle disponeras.
Vi önskade bl.a. värna om ”Klockrikegården”, som är bygdens stolthet.

I mitten av år 2007 var den första delskriften tryckt och det var spännande att se hur den skulle mottagas.

Vi var ju alla ”amatörer”. Försäljningen startade bra och vi fick mycket beröm för innehåll och bildmaterial.
Vårt arbete startade nu med delskrift nr 2 och denna var klar vid årsskiftet 2008-2009.
Försäljningen av denna skrift gick över förväntan och nu finns endast ett fåtal av skriften kvar.
Många ville även ha delskrift nr 1 så vi har måst trycka ytterligare exemplar av denna.
Vi har fått mycket beröm även för delskrift 2 och många frågade, ”När kommer nästa”.

Och nu i juli 2010 är delskrift 3 klar med många olika områden berörda, bl.a. mera om Klockrike skola,
längs Kyrkgatan omkring 1950,  flera företags berättelser, logen, utvandringen och mycket mera.
Försäljningen har startat bra!

I och med delskrift 3 så har vi i ”Hembygdens Vänner i Klockrike” nu dokumenterat totalt 120 sidor om
”Det gamla Klockrike” och med ett rikligt redigerat bildmaterial.

I delskrifterna finns förteckningar över de som medverkat. Ett stort tack till alla som bidragit med bilder och material.

Under år 2008 har vi givit 10800:- till Klockrikegården avseende överskott från delskrift nr 1.
I oktober 2010 har vi givit 25000:- till Klockrikegården avseende överskott från delskrifter nr 1,2 och 3
I december 2011 har vi givit ytterligare 10000:- till Klockrikegården avseende överskott från delskrift nr 3

Det finns avskrifter av en del av vår dokumentation utan vårt bildmaterial eller med annat bildmaterial
och utan angivande av källan. Det är ju så att mycket har skrivits under åren med olika ”vinklingar”.
Man bör nog sträva efter att ange referenser och undvika vilseledande länkningar".


Tillbaka till startsidan